Про вагомі механізми покращення якості медичних кадрів в Україні

ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Студентський контингент медичних університетів (академій) чинним порядком формується з числа випускників шкіл або інших навчальних закладів, які мають право видавати атестати про повну загальну середню освіту. Вступ проводиться на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з трьох шкільних предметів. В умовах перманентної демографічної кризи, пересічного погіршення якості навчального процесу в загальноосвітніх школах зменшується число абітурієнтів, спроможних здобути лікарський фах. Збільшення цьогоріч прохідного балу ЗНО із двох обов’язкових предметів (окрім української мови і літератури) до 150 створює додаткові проблеми для медичних університетів (академій) щодо кількісного формування студентського контингенту першокурсників в межах ліцензійних обсягів.
Із 2012 року частина студентського контингенту медичних університетів (академій) формується за рахунок випускників медичних коледжів (училищ), які, як правило, складають один комплексний іспит із фахових дисциплін. Вони навчаються на один рік менше та виключно на контрактній основі.
Суть цієї петиції:
-­ надати право випускникам медичних коледжів та училищ не здавати вступний(ні) іспит(и) при поступленні в медуніверситети для здобуття лікарського фаху;
­- замість вступного іспиту зараховувати результати ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок. М», який складають усі випускники медколеджів під час останнього місяця навчання;
­- у разі сумніву, що результатів «Крок. М» недостатньо (хоча він за своєю суттю є комплексним екзаменом) можна доповнити конкурсний відбір результатами ЗНО з української мови та літератури. Адже, починаючи вже з 2018 року, ДПА (державна підсумкова атестація) з української мови в коледжах запроваджується у формі ЗНО;
­- для випускників медичних коледжів (училищ) – фельдшерів, медсестер, які вступатимуть в університети на спеціальність «Медицина», - слід виділяти не менше 25-50% місць ліцензійного обсягу як на держзамовлення, так і на контрактну форму навчання;
­- навчальний процес повинен здійснюватись для цього студентського контингенту за окремими навчальними планами і програмами та завершуватись видачею диплома лікаря загальної практики – сімейної медицини.
Нинішня ситуація, коли видається диплом, який не має «ваги», не стимулює студентів до навчання.
Звичайно, після завершення навчання та здобуття вищої медичної освіти з одержанням диплома лікаря загальної практики-сімейної медицини залишається можливість навчатись в інтернатурі (резидентурі), здобуваючи за бажанням та покликанням спеціалізацію хірурга, травматолога і т.п. Але така спеціалізація дасть вагоміший результат, якщо «фундаментом» для неї буде диплом лікаря загальної практики, а не нинішній диплом, позбавлений «фахової ваги».
Реалізація змісту, викладеного у петиції, дасть змогу суттєво покращити якість студентського контингенту в медичних університетах (академіях) за рахунок професійно спроможних, добре підготовлених випускників медичних коледжів (училищ) на засадах об’єктивного конкурсного відбору.
Очевидно, що в медичних коледжах (училищах) також зросте конкурс, бо у талановитої та уже професійно зорієнтованої молоді з’явиться перспектива здобути лікарський фах.
Медична галузь є стратегічною галуззю держави, бо опікується найдорожчим, що є в людини , – її здоров’ям. Ця аксіома покладає на посадовців найвищих державних інституцій персональну відповідальність за організацію якісної підготовки медичних кадрів.

Петиція №

Дата створення:

Автор: Мельник Наталія Михайлівна

Станом на 19 березня петицію підписали 1683 особи з 25000 необхідних.

Показати