Щодо приведення у відповідність до Закону України «Про ринок природного газу» Постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

Станом на сьогодні, в нашій державі близько 100 тисяч суб’єктів господарювання – «малі» споживачі природного газу (а це близько 0,5% загального непобутового споживання). Такі споживачі оснащені лічильниками потужністю не більше 16 метрів кубічних на годину. Річний обсяг споживання газу цими споживачами, як правило, не перевищує 10 тисяч метрів кубічних.
30.09.2015 постановою НКРЕКП №2494 затверджено Кодекс газорозподільних систем, який зобов’язує власників комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які використовуються в побуті) протягом двох років та шести місяців забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку, річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. метрів кубічних.
Сьогодні майже усі юридичні особи та фізичні особи-підприємці (споживачі природного газу) забезпечені засобами обліку газу. Водночас, регіональні суб’єкти господарювання, які надають послуги з розподілення та постачання природного газу припиняють надання послуг у разі відсутності засобів дистанційної передачі даних у власників комерційних вузлів обліку. Водночас, вартість встановлення такого обладнання складає від 23 тис. гривень до 100 тис. гривень, що є значним фінансовим обтяженням.
Згідно із частиною четвертою статті 18 Закону України «Про ринок природного газу» держава заохочує впровадження новітніх систем, у тому числі апаратних засобів, обліку природного газу, зокрема тих, що забезпечують можливість споживача активно управляти власним споживанням. Натомість, встановлені Постановою від 30.09.2015№2494, в частині облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних за кошти власників,зобов’язують (а не заохочують)малих непобутових споживачів витрачати власні кошти. Це, зокрема, не відповідає «духу» статті 9 Директиви 2012/27EU Європейського парламенту та Ради від 25.10.2012 про енергоефективність, згідно якої Держави-члени забезпечують кінцевих споживачів природного газу індивідуальними лічильниками, які точно відображають фактичне енерговикористання й надають інформацію про фактичний час використання лише «за конкурентними цінами» та «наскільки це технічно можливо, фінансово доцільно…».
Отже, держава ставить суб’єктів господарювання у патову ситуацію. Або облаштування суб’єктами господарювання вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних за власний кошт або припинення постачання їм природного газу. Натомість суб’єкти господарювання, що провадять діяльність в сферах енергетики та комунальних послуг і мають монопольне становище на ринку та отримали додатковий інструмент дискримінаційного впливу на споживачів.
З огляду на це, прошу:
1. виключити абзац шостий пункту 4 із Постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, згідно якого власники комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які використовуються в побуті), річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. метрів кубічних, зобов’язано забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власних комерційних вузлів обліку.
2. забезпечити впровадження операторами газорозподільних систем заходів щодо модернізації комерційних вузлів обліку природного газу та оснащення їх інтелектуальними системи обліку газу за рахунок тарифу або шляхом впровадження та реалізації окремої урядової програми.

Петиція №

Дата створення:

Автор: Станіславський Богдан Миколайовича

Станом на 25 червня петицію підписали 29 осіб з 25000 необхідних.

Показати