Щодо відставки голови та членів правління НСТУ у зв’язку із суттєвим порушенням останніми вимог Коституції та законів України під час проведення відбору на «Євробачення 2019».

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до Закону України «Про суспільне телебачення та радіомовлення» та статуту ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», головною метою НСТУ є задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу.
Згідно ст.3 ЗУ «Про суспільне телебачення та радіомовлення», діяльність НСТУ базується на принципах вільного вираження поглядів, думок і переконань, пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними, відсутності дискримінації за будь-якою ознакою. В статті 4 вищевказаного закону закріплено основні завдання НСТУ, одним з яких є сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
У відповідності до п.1.4 Правил проведення в Україні національного відбору представника України на участь у 64-му Пісенному конкурсі «Євробачення» (далі – Правила відбору), ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ СТБ» проводить національний відбір представника України на участь у Конкурсі у партнерстві з НСТУ, з метою визначити представника та пісню, що представлятимуть Україну на Конкурсі.
23.02.2019 за підсумками голосування суддів та глядачів, безумовним переможцем відбору на «Євробачення 2019» обрано співачку MARUV. Хотілось би наголосити, що відповідно до п.3.8 Правил відбору результати голосування суддів та глядачів є остаточними, перегляду та оскарженню не підлягають.
Підсумки даного голосування юридично та фактично є результатом національного діалогу та суспільного запиту, що має забезпечуватися відповідно до закону НСТУ шляхом залучення громадян до вирішення найважливіших соціально-політичних та культурних питань.
В послідуючому, нехтуючи суспільним вибором, з боку НСТУ співачці MARUV було запропоновано договір про участь у 64-му Пісенному конкурсі «Євробачення», який містив завідомо невигідні та дискримінаційні умови: штраф у розмірі 2 000 000 гривень за порушення умов договору, заборона імпровізації на сцені, необхідність узгодження будь-яких дій з НСТУ та забов’язання щодо участі у заходах, які плануються НСТУ.
На дискримінаційний по відношенню до співачки MARUV характер договору вказує зокрема той факт, що подібні умови договору не застосовувались до переможців попередніх національних відборів на Євробачення.
Таким чином, правлінням НСТУ грубо порушено принцип, закріплений в статті 3 профільного закону - відсутність дискримінації за будь-якою ознакою.
Крім того, після відмови MARUV від підписання завідомо невигідного договору, голова та члени правління НТКУ в засобах масової інформації неодноразово в напіввідкритій та відкритій формах зазначали, що подібне відношення до співачки мотивоване її політичною позицією та невідповідністю цієї позиції загальноприйнятній ідеології.
Хотілось би окремо наголосити, що співачкою не висловлювались будь-які думки та погляди, які суперечили б Конституції України та ставили під сумнів суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність країни.
Таким чином, НТКУ було грубо порушено ст.15 Конституції України, згідно з якою жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова, а суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.
Крім цього, НТКУ знівельовано принципи її діяльності відповідно до ст.3 профільного закону, якою закріплено пріоритет суспільних інтересів (суспільного вибору) над комерційними та політичними інтересами.
Заполітизованість відбору та його результати стали широко обговорюватись в ЗМІ багатьох держав, що негативно відобразилось на міжнародному авторитеті України .
Таким чином, діями НСТУ досягнуто абсолютно протилежного результату до завдань, що ставляться перед нею в статті 4 профільного закону, зокрема – завдання сприяти зміцненню міжнародного авторитету України.
Я вже не говорю про такі дрібниці, як порушення НСТУ п.2.6 Міжнародних правил проведення пісенного конкурсу «Євробачення», в яких прямо визначена заборона політизації та інструменталізації конкурсу. Однак, саме НСТУ мала намір використати представника України на «Євробаченні» як політичний інструмент для просування ідеологічної пропаганди.
Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України є публічним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі, а засновником ПАТ «НСТУ» є Кабінет Міністрів України, -
Прошу розглянути питання щодо припинення повноважень голови та членів правління ПАТ «НСТУ».

Петиція №

Дата початку збору підписів:

До кінця збору підписів залишилось:

Автор: Бойчук Олександр Вікторович

Станом на 20 травня петицію підписали 27 осіб з 25000 необхідних.

Показати