Щодо заборони продажу та використання торгівельними мережами та громадянами поліетиленових пакетів (пластикових мішків, пакетів або торбинок), окрім виготовлених з екологічно чистих матеріалів

ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Петиція до Кабінету міністрів України щодо заборони продажу та використання
торгівельними мережами та громадянами поліетиленових пакетів (пластикових мішків,
пакетів або торбинок), окрім виготовлених з екологічно чистих матеріалів
В ЗМІ розміщено відомості про те, що з 1 січня 2019 року в Молдові набувають чинності поправки до Закону про внутрішню торгівлю, відповідно до яких у роздрібній торгівлі буде заборонено використання одноразових поліетиленових пакетів.
Згідно із законодавчими змінами, першими з магазинів зникнуть гак звані товстостінні пакети, товщина яких становить понад 50 мікрон. З початку 2020 року з роздрібної торгівлі будуть вилучені найшкідливіші, на думку фахівців, пакети у 15 мікрон.
У 2021 році в Молдові буде повністю заборонено використання будь-яких видів пластикових пакетів, за винятком пакетів, вироблених з екологічно чистих матеріалів, які використовуються для пакування товарів в заводських умовах. Планується також поетапний перехід на паперові пакети.
Наразі, згідно зі стати стичними даними Міністерства економіки, на кожного жителя Молдови в рік припадає по 140 пластикових пакетів. Щорічно в республіці використовуються до 140 мільйонів такої «упаковки».
Ситуація, що склалась в Україні у сфері поводження з поліетиленовими пакетами, є не менш критичною. А, враховуючи багаторічну практику безхазяйного та неврегульованого поводження із зазначеними предметами, рівень забруднення навколишнього природного середовища сягає катастрофічних обсягів.
Так, урбанізація суспільства призвела до того, що більша частина населення України проживає у великих містах. Відповідно, суб’єкт господарювання, з метою задоволення попиту на продовольчі та непродовольчі товари народного вжитку, організували їх роздрібну торгівлю через розгалужені мережі супермаркетів, гіпермаркетів, торгівельних крамниць, кіосків.
В зазначених місцях для зручності транспортування товару, придбаного покупцями, і як наслідок, підвищення конкурентоспроможності на ринку, використовуються пластикові (поліетиленові) пакети, продаж яких, зазвичай, здійснюється безпосередньо біля кас.
Зазначений стан речей призводить до того, що кожен покупець, кожного разу здійснюючи купівлю продовольчих або непродовольчих продуктів, купує поліетиленовий пакет, який використовується виключно для транспортування придбаного товару від магазину, а потім викидається як побутовий відхід до смітника, звідки потрапляє на полігон ТПВ.
Порушене питання повною мірою не досліджене. Але враховуючи обсяг щоденних продажів роздрібної мережі товарів народного вжитку, рівень забруднення навколишнього природного середовища поліетиленовими пакетами в забезпечення виключно маркетингових цілей суб’єктів господарської діяльності, а, як наслідок, отримання матеріальної вигоди, сягає справді національних та світових масштабів.
В Україні суспільні відносини у сфері роздрібної торгівлі регулюються двома нормативними актами, а саме - наказом Міністерства економіки України № 104 від 19.04.2007 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1257/14524 від 08.11.2007 року «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», а також наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 185 від 11.07.2003 року, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 року за № N 628/7949 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами».
В жодному із зазначених нормативних актах питання поводження з поліетиленовими (пластиковими) пакетами під час роздрібної торгівлі не врегульоване.
Враховуючи викладене, вважаю за доцільне наслідувати приклад деяких європейських країн, та внести зміни до вказаних нормативних актів. При цьому суворо заборонити використовувати практику продажу поліетиленових пакетів під час здійснення роздрібної торгівлі суб’єктами господарської діяльності та ввести адміністративну відповідальність за порушення заборони у вигляді штрафу.
Дата початку збору підписів: 18 березня 2019 р.
Дата завершення збору підписів: 5 червня 2019 р.
Автор: Салтан Валерія Валеріївна, громадська організація «Справжні дії», голова ГО Салтан В. В. адреса електронної пошти: office@diyi.org.ua,тел. +38061-228-43-44 Кількість підписів - 25017.

Петиція №

Дата початку збору підписів:

Відповідь дана:

Автор: Громадська організація "Справжні дії"

Петицію підписали 55 осіб з 25000 необхідних.

Показати

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Відповідно до статті 40 Конституції України і статті 23-1 Закону України “Про звернення громадян” Кабінетом Міністрів розглянуто розміщену на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади) електронну петицію щодо заборони продажу та використання торговельними мережами та громадянами поліетиленових пакетів (пластикових мішків, пакетів або торбинок), окрім виготовлених з екологічно чистих матеріалів, яку підтримали більше 25 тис. громадян.
Повідомляємо, що скорочення виготовлення і використання надлегких пластикових пакетів у країнах ЄС здійснюється відповідно до Директиви 2015/720/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2015 р. про внесення змін до Директиви 94/62/ЄС щодо зменшення споживання легких пластикових пакетів. Процес наближення законодавства України до законодавства ЄС, зокрема у сфері охорони навколишнього природного середовища, поставив на порядок денний питання правового регулювання виготовлення, використання та утилізації виробів із пластику в Україні згідно з чинними директивами та регламентами ЄС.
З метою реформування сфери поводження з відходами Урядом схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820) та затверджено Національний план управління відходами до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117). У Національному плані передбачено розроблення ряду законопроектів, зокрема проекту Закону України “Про управління відходами” і проекту Закону України “Про упаковку та відходи упаковки”.
Проект Закону України “Про управління відходами”, схвалений на засіданні Уряду 22 травня 2019 р., визначає основні напрями державного регулювання у сфері управління відходами з урахуванням європейських підходів, що базуються на положеннях Рамкової Директиви 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. “Про відходи та скасування деяких директив”.
У проекті Закону пропонується впровадити в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема запровадити ієрархію управління відходами та розширену відповідальність виробника, систему довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівні.
Водночас Мінприроди розробляє проект Закону України “Про упаковку та відходи упаковки”, який передбачає імплементацію положень Директиви 94/62/ЄС про упаковку та відходи упаковки в національне законодавство. Однією із складових зазначеної Директиви є обмеження виготовлення і використання надлегких пластикових пакетів, встановлення цільових нормативів щодо ефективності збирання та утилізації відходів пластикової упаковки.
З огляду на важливість питання екологічної безпеки імплементація положень законодавства ЄС в національне законодавство повинна здійснюватися шляхом комплексного впровадження європейських директив, як це визначено Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року.
На сьогодні загальні умови провадження торговельної діяльності суб’єктами оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців), які придбавають товари у підприємств, установ та організацій незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, фізичних осіб — підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на території України, визначені Порядком провадження торговельної діяльності і правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833.
Ураховуючи викладене, після прийняття законів України, які регулюватимуть питання обігу пластикових пакетів, постанову Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”, накази Міністерства економіки України від 11 липня 2003 р. № 185 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами” та від 19 квітня 2007 р. № 104 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами” буде приведено у відповідність із зазначеними законодавчими актами.
Додаток до рішення