Створення державних закладів дошкільної та шкільної освіти для невакцинованих дітей або скасування обов'язкової вакцинації дітей в Україні

ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Ми вимагаємо від Кабінету міністрів України затвердити Положення та запровадити створення державних і комунальних закладів дошкільної та загальної середньої шкільної освіти для невакцинованих дітей або скасувати обов'язкову вакцинацію дітей в Україні.

Європейський суд з прав людини висловлював думку, що обов`язкове щеплення, як примусовий медичний захід, є втручанням у гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя особи, що включає в себе фізичну та психологічну недоторканість особи.
Згідно ст. 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої […] освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних життєвих умов, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.
У постанові Верховного Суду України від 17.05.2019 р. справа № 682/1692/17, йдеться про те, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей. Забезпечення такого балансу полягає у наданні всім рівних прав на дошкільну і повну загальну середню шкільну освіту.
Міністерство охорони здоров'я за підтримки Міністерства освіти і науки України втручається в процес навчання, ігноруючи права та свободи людини, змушує населення до примусового медичного заходу – вакцинації, як гарантію пропуску до садка і школи. МОЗ України використовує маніпулятивні методи, створюючи несприятливі, некомфортні умови для батьків щодо виховного та учбового процесу їх дітей.
МОЗ України не веде статистику щодо того, які діти частіше хворіють, або навіть вмирають від небезпечних інфекційних захворювань, щепленні чи не щепленні. Натомість існують багато фактів, коли прищепленні діти, повторно захворюють на ті ж інфекційні захворювання, проти яких були щепленні (коклюш, кір та ін.). І навпаки, нещепленні діти в період епідемії не хворіють, або захворюють з легких перебігом хвороби. Тому стверджувати безсумнівну ефективність щеплень досить складно.
Враховуючи, що відповідальність за наслідки вакцинації дітей в Україні несуть батьки, підтверджуючи це перш за все своїм підписом. І всі негативні наслідки вакцинації у вигляді погіршення здоров’я, роботи нервової, дихальної, опорно-рухової системи та ін., затримки у розвитку, пожиттєвою інвалідністю, смертю дитини, повністю лягають на їх сім’ї. Не існує національної програми щодо підтримки батьків, діти яких постраждали внаслідок вакцинації, виплат компенсації, лікування тощо. Медичні працівники часто відмовляються навіть засвідчити причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та її наслідками.
Прищепленні та неприщепленні діти контактують завжди і всюди поза дошкільних і шкільних установ (транспорт, театр, торгівельні центри, дитячі майданчики, спортивні секції тощо). Відвідування місць загального користування є можливим без вакцинації. Враховуючи вищенаведене, вакцинацію однієї частини населення не можна вважати виправданим дотриманням цілей охорони здоров`я іншої частини населення. Не можливо задовольняти інтерес однієї частини населення шляхом порушення прав іншої.
Нашою ціллю не є заклик щеплювати чи не щеплювати, але ми хочемо щоб кожній дитині на території України, незалежно від наявності або відсутності щеплень була забезпечена доступність і безоплатність дошкільної та повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, гарантована Конституцією України.
Відвідування навчального закладу дитиною має на меті не лише отримання знань та здобуття освіти, а також важливим елементом її адаптації, соціалізації, комунікації з однолітками під час навчання. Процес здобуття освіти для прищеплених та неприщеплених дітей не має відрізнятись. Неприщепленні діти не мають відчувати себе «вигнанцями», утиснутими, безправними з боку навчальних системи України. Тому мають повне право вчитись у повноцінній державній чи комунальній школі або відвідувати садок зі своїми однолітками. Два принципи освіти – доступність і безоплатність, можливі лише у випадку створення реальних умов для таких сімей.
На сьогоднішній день в Україні не існує чіткого розуміння, що таке «альтернативна дистанційна форма освіти». Невідомо як цей процес буде організовано у садках і школах, які до того ж не готові до нього. Проблема дистанційного навчання полягає в тому, що в Україні критично мала кількість хороших дистанційних шкіл, які б мали відповідні інформаційні ресурси. Підхід альтернативного навчання може потребувати значних зусиль, часу та коштів з боку батьків. Це може бути навчання вдома, відвідування альтернативної школи чи комбінація із дистанційної освіти та відвідування дитячих центрів.
Оскільки налагодженої системи заходів, які б дистанційно надавали дітям державну програму дошкільної та загальної середньої шкільної освіти на такому ж рівні як класична форма освіти в Україні немає, доцільним є
- створення державних і комунальних закладів дошкільної та загальної середньої шкільної освіти для невакцинованих дітей або
- скасування обов'язкової вакцинації дітей в Україні.

Петиція №

Дата створення:

Автор: Сандуленко Олександра Сергіївна

Станом на 29 червня петицію підписали 140 осіб з 25000 необхідних.

Показати