Про деякі питання стосовно Закону України «Про відходи» та недопущення створення Державного агентства України з питань управління відходами

ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

На офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України за адресою: https://menr.gov.ua/news/32869.html опубліковано проект Закону України «Про управління відходами». Крім того, опубліковано проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного агентства України з питань управління відходами».
Розглянувши проект Закону України «Про управління відходами», розроблений на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2018 року № 820 - р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» та Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 № 1106, маю таку позицію.
Закон України «Про відходи» регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, сортуванням, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захоронениям відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина.
На цей час обласні державні адміністрації досить ефективно забезпечують реалізацію державної політики у сфері поводження з відходами та мають кваліфікованих фахівців у даному напрямку.
Створення нового центрального органу управління відходами, відповідно до проекту Закону України «Про управління відходами» є не доцільним, потягне за собою додаткові надзвичайно великі та не раціональні витрати з бюджету.
Якщо дотримуватись логіки Мінприроди, то потрібно додатково створювати:
- центральний орган управління якістю атмосферного повітря;
- центральний орган управління якістю водних ресурсів;
- центральний орган управління об’єктами природно-заповідного фонду;
- центральний орган управління з питань полювання;
Такий перелік ймовірних центральних органів є нескінченний. їх створення, на мою думку, не дасть дієвих результатів та очікуваного ефекту, а лише призведе лише до зайвої бюрократії, роздування штату чиновничого апарату установ Мінекології та безглуздого витрачання коштів Державного та місцевих бюджетів всіх рівнів.
У державі триває реформа децентралізації, формування об’єднаних територіальних громад, тому такі повноваження необхідно залишати саме на місцях, юридично точно (спеціальними постановами КМУ) визначити шляхи їх реалізації, а центральному органу в особі Мінприроди необхідно залишити лише повноваження координації та формування державної політики у цій сфері.
Крім того, відповідно до проекту Закону України «Про управління відходами» дія цього Закону не поширюється на відношення у сфері поводження з відходами гірничого виробництва, що в свою чергу суттєво зменшить надходження до спеціальних фондів місцевих бюджетів, а саме фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів від сплати екологічного податку за розміщення відходів.
Враховуючи вищезазначене, пропоную в проекті Закону залишити обласним державним адміністраціям повноваження, які передбачені діючим Законом України «Про відходи», а також поширити дію цього Закону на відходи гірничого виробництва та не допустити безглуздого створення Державного агентства України з питань управління відходами.
Після завершення процесу децентралізації, передати повноваження з питань управління відходами, якості атмосферного повітря, водних ресурсів та інших питань в сфері екології органам місцевого самоврядування.
Дата початку збору підписів 19 серпня 2019 року.
Дата завершення збору підписів 17 листопада 2019 року.
Автор: Кисельов Максим Миколайович
Голова ГО "Справжні дії" Салтан В.В.
адреса: 69015, м. Запоріжжя, вул. Мінська, 5,
адреса електронної пошти: office@diyi.org.ua,
тел. +38061-228-43-44 Кількість підписів - 25003.

Петиція №

Дата початку збору підписів:

Оприлюднення відповіді не пізніше:

Автор: Громадська організація "Справжні дії"

Станом на 19 січня петицію підписали 0 осіб з 25000 необхідних.

Показати