Про встановлення гідної заробітної плати працівникам бюджетних установ

ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Просимо звернути увагу на оплату праці працівників звичайних бюджетних установ,які не є державними службовцями!
Згідно з постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.01.2020р -2102грн) з урахуванням тарифного коефіцієнту.
Враховуючи, що мінімальна заробітна плата станом на 01 січня 2020 року складає 4723,00 грн., працівники, які мають включно по 13 тарифний розряд, а це від прибиральника та сторожа, які виконують просту некваліфіковану роботу, до спеціаліста з вищою освітою та досвідом роботи, який повинен знати нормативну базу і несе персональну відповідальність (як адміністративну так і фінансову) не відчувають відмінностей в заробітній платі.
При проведені диференціації заробітної плати в межах фонду оплати праці, шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності й умов виконуваної роботи, всі ці види заохочень,розмір яких невеликий, поглинає доплата до рівня мінімальної заробітної плати, оскільки заробітна плата складається не лише з основної (тарифної) частини заробітної плати (посадовий оклад), а і додаткової заробітної плати стимулюючого та заохочувального характеру (доплати, надбавки, виробничі премії, інші заохочувальні виплати).
Отже, на практиці така диференціація не створює потрібного ефекту.
Крім того, виплата працівникам індивідуального характеру,така як надбавка за вислугу років, теж входить в доплату до МЗП, і людина,що роками працює і має законодавче право на доплату не може насправді її відчути.
То ж, для збереження кадрового потенціалу та зацікавленості в роботі, пропонується внести зміни до тарифної системи оплати праці (Єдиної тарифної сітки),оскільки вона є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати, а саме до міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), тобто збільшити тарифний коефіцієнт за розрядами посад працівників, які мають відповідний рівень кваліфікації та освіти і встановити розмір 1 тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати-4723 грн.,яка буде оплатою за просту некваліфіковану працю.
Відповідно до ст..95 Кодексу законів про працю України, "Мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.»
Отже пропонується заохочувальні виплати нараховувати понад мінімальний розмір оплати праці 4723 грн.

Петиція №

Дата створення:

Автор: Грекова Олена Вікторівна

Станом на 3 серпня петицію підписали 49 осіб з 25000 необхідних.

Показати