Недоцільність проведення ЄВІ з іноземних мов, що призводить до загрози здоров'ю та недоцільному обмеженню.

ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Недоцільність проведення ЄВІ з іноземних мов, що призводить до загрози здоров'ю та недоцільному обмеженню.

Прошу:
1) відмінити ЄВІ у зв'язку з пандемією;
2) відмінити ЄВІ у зв'язку необхідністю складання в іншому місці (в основному це обласні центри), що призводить до масового переміщення людей (навіть люди, мої знайомі, які обрали рідне місто Київ, необхідно складати ЄВІ в м.Ірпінь та м.Бровари);
3) у разі нагальної необхідності провести адекватну альтернативу тестування для вступу до магіструтари відповідно до напрямку навчання (основні причини вказані в повторно розміщеному тексті петиції від автора: Заїка Валерія Владиславівна)

!!!
Прошу повторно розглянути текст петиції, викладеної на сторінці петицій до КМУ:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3338

"""
Петиція №41/003338-20еп
Дата створення: 16 лютого 2020 р.
Автор: Заїка Валерія Владиславівна

Молодь України звертається щодо проблеми, яка стосується змінення «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в Україні в 2020 році». Відповідно до цих умов, цього року вводиться обов'язкове складання Єдиного вступного іспиту для вступу до магістратури. За офіційними джерелами, в 2018-тому році обов'язкове ЗНО було введено для 18 спеціальностей, в 2019-тому році - для 32, а вже в 2020-тому - для більш, ніж 80 спеціальностей. У 2019-тому році це призвело до того, що майже з 56 тисяч випускників баклаврату 32% абітурієнтів не набрали пороговий бал для складання іспиту і не змогли вступити до магістратури.
Аргументом для введення таких змін вважається додаткове стимулювання вивчення студентами іноземних мов. Однак, звірившись з навчальними планами університетів, ми виявили, що на багатьох спеціальностях, що не є пов’язаними з іноземними мовами, вивчення англійської мови є лише на 1-2 курсі і забезпечує лише початковий рівень А1-А2, котрого недостатньо для успішного складання ЗНО після закінчення бакалаврату. А отже, необхідність складання іспиту з іноземної мови фактично примусить усіх студентів вивчати іноземні мови додатково, що не тільки збільшить фінансове навантаження на і так економічно незахищений пласт населення, але й потенційно зменшить компетенцію майбутніх спеціалістів через те, що вивченню дійсно необхідних для майбутньої праці дисциплін доведеться приділяти меншу увагу.
Більш того, у разі якщо студент не склав іспит під час основної сесії, він втрачає право на отримання бюджетного місця, що знову ставить його перед необхідністю пошуку додаткових джерел прибутку за рахунок власне навчального процесу, навіть у тому випадку, якщо ЗНО було успішно їм складене на додатковій сесії. Також не можемо не відмітити, що у багатьох випадках диплом про закінчення магістратури надає молодому спеціалістові додаткову перевагу в отриманні робочого місця, і фактично певний відсоток гарантовано втратить цю перевагу через недостатній рівень володіння іноземними мовами, яка для успішної праці у багатьох галузях взагалі не є необхідною.
Що саме, на нашу думку, необхідно зробити для виправлення вищевказанних нами проблем:
1) переглянути навчальні плани в університетах та ввести обов'язкову іноземну мову на усіх курсах навчання (з 1 по 4 курс), забезпечивши тим самим адекватну підготовку студентів усіх спеціальностей;
2) переглянути Умови прийому на навчання у ЗВО стосовно складання іноземної мови для вступу на спеціальності для праці, за якими вона не є профільною дисципліною;
3) забезпечити підтримку ЗВО студентів щодо участі у інтернаціоналізації освіти (програми обміну студентів, стажування у іноземних ЗВО, участь у літніх та зимових школах, стажування у іноземних ЗВО), таким чином студенти матимуть додатковий позитивний чинник для вивчення іноземної мови.
"""

Петиція №

Дата створення:

Автор: Чигрин Олександр Олександрович

Станом на 19 вересня петицію підписали 20 осіб з 25000 необхідних.

Показати