Скасувати встановлення із 2020 року мінімального розміру плати за навчання у закладах вищої освіти

ОСВІТА, НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 191 затверджено Порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості.
Впровадження зазначеного Порядку восени 2020 року знищить доступність вищої освіти для більшості українських родин та зруйнує систему підготовки спеціалістів за найбільш затребуваними спеціальностями з огляду на наступне.
1. Наслідки для населення.
Встановлення мінімальної вартості навчання за 38 найбільш затребуваними серед здобувачів спеціальностями (право, філологія, медицина, інформаційні технології тощо) змусить вже у вересні 2020 року істотно підвищити ціни на навчання ті заклади вищої освіти, які наразі мають доступну для населення вартість освітніх послуг. Протягом двох наступних років передбачено підвищення мінімальної вартості навчання ще на третину (пункт 10 Порядку).
Нововведення фактично унеможливить існування доступної вищої освіти та призведе до встановлення по всій території України вартості навчання приблизно на рівні дорогих київських вишів. Запровадження індикативних цін збігається з суттєвим погіршенням економічного становища в державі, стрибком рівня безробіття та істотним зниженням доходів населення. Як наслідок, для більшості українських сімей надання дітям вищої освіти за затребуваними на ринку праці спеціальностями стане недоступним. Відтак проголошена державою стратегія ефективних «соціальних ліфтів», що має вможливити підживлення органів управління державою молодими, політично незаангажованими й компетентними фахівцями з усіх верств українського суспільства й усіх регіонів України, зводиться нанівець.
2. Наслідки для регіональної освіти.
Фактичне зрівняння вартості регіональної та столичної освіти призведе до чіткого розподілу потенційних абітурієнтів на тих, хто має достатню платоспроможність для навчання у закладах вищої освіти за столичними цінами, та тих, для кого вища освіта за відповідними спеціальностями стане взагалі недоступною. За таких умов зменшення набору до більшості вишів у регіонах знизиться до такого рівня, який зруйнує регіональну вищу освіту в цілому. Водночас така цінова політика сприятиме відпливу українських абітурієнтів до закордонних навчальних закладів, які пропонують освітні послуги за такою ж, а часто й нижчою ціною, що негативно позначиться на вітчизняній системі освіти загалом.
3. Наслідки для якості вищої освіти.
Визначена пунктом 5 Порядку формула індикативної собівартості навчання передбачає встановлення меншої мінімальної вартості освітніх послуг у тих вишах, у яких більша кількість ліцензованих спеціальностей не включена до індикативного переліку. Це надає ключову за прогнозованих умов конкурентну перевагу тим закладам вищої освіти, для яких підготовка фахівців за індикативними спеціальностями не є профільною. Фактично, запровадження методики розрахунку індикативних цін, яка дозволяє визначати нижчу індикативну «собівартість» освіти за затребуваними спеціальностями для тих вишів, де підготовка фахівців з права, філології, медицини, інформаційних технологій тощо не є профільною, є формою узаконеного демпінгування та негативно позначиться на рівні здобутих компетентностей та конкурентоспроможності випускників на ринку праці. У сукупності із раніше зазначеними наслідками це спричинить загальне погіршення якості підготовки відповідних спеціалістів у цілому.
Вважаємо, що констатованого на найвищому рівні «кадрового голоду», який заважає успішно реалізувати реформи економіки, судової та правоохоронної систем, медичної та культурної сфер, політика визначення цін на навчання на основі індикативної «собівартості» є недалекоглядною й безвідповідальною.
Зважаючи на викладене, вимагаємо скасувати затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 191 Порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості.

Петиція №

Дата створення:

Автор: Бутиріна Яна Борисівна

Станом на 26 листопада петицію підписали 777 осіб з 25000 необхідних.

Показати