Виконавчі написи нотаріуса на кредитних та іпотечних договорах

ІНШІ

Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» визначено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1172 із змінами внесеними Постановою КМУ від 26.11.2014 № 662 такими документами є зокрема іпотечні договори, що передбачають право звернення стягнення на предмет іпотеки у разі прострочення платежів за основним зобов’язанням до закінчення строку виконання основного зобов’язання, а також Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями.

Виконавчим написом є розпорядження нотаріуса про примусове стягнення з боржника на користь кредитора грошових сум або передачі чи повернення майна кредитору, здійснене на документах, які підтверджують зобов’язання боржника.

Відповідно до ч.1 ст. 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року.

Відповідно до п.2 (в редакції із змінами внесеними Постановою КМУ від 26.11.2014 № 662) Переліку, кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов’язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Отже нотаріус при вчиненні виконавчого напису має перевірити: безспірність заборгованості, факт, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, має бути оригінал договору, засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків його погашення.

Порушення норм права нотаріусами, при вчиненні виконавчого напису.

Відповідно до постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 22.12.2017 року (справа №826/20084/14) визнано нечинною та незаконною Постанову КМ України від 26.11.2014 р. № 662 «Про внесення Змін, що вносяться до Переліку документів, за яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів», в частині, зокрема, п. 2 вказаних змін до положення. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 року постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року залишено без змін.

Відповідно до ст.18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановлених законом.

Також згідно ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчий напис, якщо подані документи, підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.
Так, п. 2 Положення КМУ (що був визнаний судом нечинним та незаконним) встановлено, що для одержання виконавчого напису додаються оригінал кредитного договору та засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Проте навіть не зважаючи на таке Положення котрим керуються нотаріуси, вони вчиняють виконавчі написи не на договорах, а на анкетах заявах, або взагалі, не кредитних договорах.

Отже на даний момент абсолютно всі виконавчі написи котрі роблять нотаріуси на кредитних та іпотечних договорах, не мають правових підстав для їх вчинення, відповідно такі виконавчі написи не підлягають виконанню.

Теперішні наслідки виконавчих написів нотаріуса на кредитних та іпотечних договорах

Не зважаючи на те, що для вчинення таких виконавчих написів не має правових підстав, вони вчиняються кожного дня сотнями та тисячами.
Наслідком такого напису як правило являється сума, завищена в декілька разів від реальної сумі кредиту.

Також як правило виконавець арештовує рахунки боржника на основі виконавчого напису нотаріуса, не пересвідчившись в законності своїх дій. Чим лишає людину абсолютно всіх засобів для існування.

Оскільки кредити в мікрофінансових установах видаються онлайн, існує велика кількість випадків шахрайства зі сторони самих мікрофінансових установ. А саме розповсюдження персональних даних людини третім особам, котрі в свою чергу оформлюють кредити, наслідком не виплати яких, знову може бути виконавчий напис нотаріуса.

Також існує велика кількість колекторських (факторингових) організацій, які не законно ініціюють виконавчі написи нотаріуса. Крім того що сам виконавчий напис нотаріуса не має під собою правових підстав, колекторські (факторингові) організації, як правило не мають доказів грошової вимоги.

На підставі вище викладеного прошу:

Вжити заходів реагування що до вчинення виконавчих написів нотаріуса на кредитних та іпотечних договорах

Петиція №

Дата створення:

Автор: Прокопчук Михайло Анатолійович

Станом на 21 жовтня петицію підписали 1021 особа з 25000 необхідних.

Показати