Введення персональних та секторальних санкцій проти посадовців та органів державної влади Республіки Білорусь за систематичні порушення прав і свобод людини і громадянина.

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Враховуючи систематичні порушення посадовими особами Республіки Білорусь основних прав і свобод людини і громадянина та норм міжнародного права, безпосередьно, в період передвиборочої кампанії та виборів президента Білорусі, прошу Кабінет Міністрів України розробити проєкт персональних та секторальних санкції проти посадових осіб Республіки Білорусь та всіх причетних до порушень прав людини.
Стаття 3 Закону України "Про Санкції" встановлює підстави введення санкцій: порушення прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави, експропріація чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку.
Прямими доказами вищеперерахованих правопорушень є:
По-перше, пераментне перешкоджання білоруською владою опозиції в проведення виборчої кампанії, що призводить до порушень політичних прав громадян. В даному випадку мова йде про порушення пасивного і активного виборчого права, що є невід`ємною основою будь-якої демократичної країни.
По-друге, Стаття 5 "Загальної декларації прав людини" наголошує на неможливості проведення тортур, нелюдського, жорстокого, або ж такого ставлення, що принижує честь та гідність людини. Під час мирних протестів в період з 9 по 13 серпня, які відбувалися в Мінську, Гродно, Гомелі, Бресті та ще низці білоруських міст, були встановлені факти грубих порушень прав людини на життя, свободу та особисту недоторканність, свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань тощо. Також були встановлені факти катувань та нелюдського поводження силовими стурктурами Республіки Білорусь по відношенню до мирних протестувальників, що призвело до загибелі, як мінімум, двох громадян Республіки Білорусь: 34-річного Олександра Тарайковського та 25-річного Олександра Вихора.
По-третє, відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України "Про Санкції", підставою для введення санкцій є вчинення іноземною державою, іноземною юридичною чи фізичною особою, іншими суб’єктами дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, по відношенню до українських громадян. Міністерство Закордонних Справ України повідомило 12 серпня 2020 року про незаконне затримання білоруськими силовиками двох громадян України, що призвело до порушення їх прав і свобод.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про Санкції", пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України. Виходячи з положень статті 5 ЗУ "Про Санкції", пропоную Кабінету Міністрів України ініціювати розробку проекту персональних та секторальних санкцій проти посадових осіб та державних органів влади Республіки Білорусь з подальшим внесенням пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.
Пропоную Кабінету Міністрів України розробити проєкт та інціювати, відповідно до ст. 4 Закону України "Про Санкції", такі обмеження для посадових осіб та органів державної влади Республіки Білорусь, причетних у грубих порушеннях основних прав і свобод людини і громадянина:
1. Блокування активів посадових осіб, причетних до порушень прав і свобод людини і громадяниа - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2. Обмеження торговельних операцій;
3. Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України для осіб, що пов`язані з порушеннями прав і свобод людини і громадянина;
4. Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Україною до моменту повної зміни державної влади Республіки Білорусь;
5. Заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, та яки прямо чи опосередковано пов`язані з систематичними порушеннями прав і свобод людини і громадянина в Республіці Білорусь;
6. Повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції за порушення прав і свобод людини і громадянина в Республіці Білорусь;
7. Заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави та прямо чи опосередковано пов`язаний з порушеннями прав і свобод людини і громаянина в Республіці Білорусь;
8. Припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони України з Республікою Білорусь;
9. Відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України особам, пов`язаним з порушеннями прав і свобод людини і громадянина в Республіці Білорусь;
10. Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод між Україною та Республікою Білорусь;
11. Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України "Про Санкції".

З повагою,
Владислав Ячменьов

Петиція №

Дата створення:

Автор: Ячменьов Владислав Сергійович

Станом на 26 листопада петицію підписали 15 осіб з 25000 необхідних.

Показати