Захист прав батьків та дітей з ООП

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КМУ від 01.06.2020 року №586
Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року затверджено Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей (далі – Порядок) та внесено зміни до Постанови КМУ від 06.03.2019 № 221 року «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр», а також у Постанову КМУ від 21.11.2018 року №1026 «Про затвердження положення про санаторну школу». Постанова про була оприлюднена лише через півтора місяці після її прийняття. Роз’яснення про порядок її виконання надіслані до Департаментів освіти 19 серпня 2020 року.

Даний Порядок поширює свою дію на спеціальні, санаторні школи та навчально-реабілітаційні центри, де навчаються діти з порушеннями зору, слуху та розумового розвитку. Таким чином, на порозі навчального року батьки дітей з нозологіями, які привозять дітей з інших областей на навчання до спеціальної школи, опинились перед необхідністю пройти тривалу і складну процедуру влаштування дітей на цілодобове перебування та довести ДОЦІЛЬНІСТЬ влаштування дитини на цілодобове перебування посадовим особам органів опіки та піклування, яким даний прядок надав право вирішувати це питання за власним розсудом.
Постанова прямо порушує норму частини 2 статті 55 Закону України «Про освіту», відповідно до якої батьки здобувачів освіти мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти. Спеціальні школи, навчально-реабілітаційні центри, згідно з ч.2 статті 35 Закону України «Про загальну середню освіту», є закладами освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. При цьому закон ніяк не обмежує право батьків на вибір, у зв’язку з необхідністю цілодобового перебування дитини. Навпаки, частина 2 статті 3 Закону України «Про освіту» прямо передбачає, що «в Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.» Дана постанова і затверджений нею Порядок порушує ще одну вимогу Закону України «Про освіту» - частину 2 статті 2, яка передбачає, що підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту, а також визначених законом автономії суб’єктів освітньої діяльності та академічних свобод учасників освітнього процесу.
Даний Порядок не лише звужує права батьків та дітей на освіту у закладі за
своїм вибором, гарантовані законом та державою, а встановлює повноваження органів опіки та піклування, які не передбачені діючим законодавством. Постановою КМУ від 30 серпня 2007 року №1068, якою затверджено Типові положення про службу у справах дітей, не передбачено надання дозволів на цілодобове перебування дітей у спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах та інших закладах середньої освіти, які підпорядковані Міністерству освіти та науки України.

Крім того, Порядок встановлює знущальні вимоги до процедури отримання дозволу на цілодобове перебування. Одним із документів, які батьки мають надати до органів, є акт оцінювання потреб сім’ї/особи (дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики (звертаю увагу, що форма Акту затверджена Наказом від 13.07.2018 року № 1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах). Складні життєві обставини не стосуються влаштування дитини до школи не за місцем її проживання, а обумовлено відсутністю умов для навчання у цій місцевості. Дитина, яка потребує спеціальної освіти у спеціальному закладі, чомусь має це доводити, надаючи акт оцінювання потреб! Крім того, Порядок передбачає укладання договору з учбовим закладом та органами опіки та піклування за формою, встановленою Мінсоцполітики, яка була відсутня на час набрання Постановою законної сили і відсутня зараз.

На оформлення всіх цих документів для батьків часу не вистачило і діти зараз вже півмісяці сидять вдома і чекають на дозвіл, не навчаючись у школі, до якої фактично зараховані на навчання.
Інша проблема – відмова. Порядком не передбачений жодний механізм оскарження рішення органів опіки та піклування про відмову у видачі дозволу на цілодобове перебування в адміністративній процедурі. Батьки, які не згодні з цим рішенням мають звертатися до суду, а протягом цього часу дитина не може відвідувати школу. Саме судження державних службовців про можливість задоволення потреб дитини за місцем проживання, чим би вони не кирувались, не може бути вирішальною, але це факт.
Можна зрозуміти необхідністю оформлення дозволу, коли батьки бажають залишити дитину на канікули, але як можна змушувати батьків оформлювати дозвіл, якщо вони привезли дитину до спеціальної школи з іншого міста? Чому ми маємо змушувати їх забирати дитину на один святковий день, провівши весь час в дорозі, або пройти всі кола пекла для оформлення дозволу.

При наданні рекомендацій щодо виконання Порядку, направлених до Департаментів освіти, питання поширення вимоги про отримання дозволів на цілодобове перебування для учнів спеціальних та санаторних шкіл, які залишаються в закладі з понеділка по п’ятницю, у зв’язку з тим, що дорога в один бік займає більше однієї години, прописано окремо, щоб не було сумнівів, що кожен має довести необхідність навчання дитини в спеціальній школі.

Вважаємо, що таке грубе порушення прав батьків та дітей є неприпустимим і має бути припинено. Цей нормативний акт має бути змінений ТЕРМІНОВО шляхом виключення спеціальних та санаторних шкіл і навчально-реабілітаційних центрів, які підпорядковані Міністерству освіти та науки України, із переліку закладів, на які поширюється дія Порядку та скасувати зміни до Постанови КМУ від 06.03.2019 № 221 року «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр», а також у Постанову КМУ від 21.11.2018 року №1026 «Про затвердження положення про санаторну школу».

Петиція №

Дата створення:

Автор: Чумак Наталя Михайлівна

Станом на 17 січня петицію підписали 3154 особи з 25000 необхідних.

Показати