ДОПОМОГА З БЕЗРОБІТТЯ ПЕРЕТВОРИТИ НА ВУДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПЗ НАЙМУ, ВАЛЮТНА ВИРУЧКА І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ!

ІНШІ

ДОПОМОГА З БЕЗРОБІТТЯ ПЕРЕТВОРИТИ НА ВУДКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ З НАЙМУ, ВАЛЮТНА ВИРУЧКА І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ!
На сьогоднішній момент існує програма в центрі зайнятості, яка припускає виплату усієї суми допомоги з безробіття відразу за усі місяці для відкриття підприємницької діяльності. Проте згідно із статистикою не кожна людина здатна бути і хоче займатися підприємницькою діяльністю. Вимагаємо на базі цієї програми додати додаткову опцію для оформлення документів, візи і сплати внеску для поїздки на роботу за кордон. Хоча світова практика показує, що працедавець зазвичай платить кадровим агенствам за підбір персоналу, але на практиці з претендентів беруть 200-300 євро до відрядження і таку ж суму з першої зарплати. Таким чином роль держави і центрів зайнятості мають бути спрямовані на допомогу легальної перевіреної роботи за кордоном, можливого відшкодування із заробітної плати претендентів, засобів, які були потрібні на оформлення документів, віз і проїзду, якщо сума посібника менша за необхідну.Це нововведення допоможе захистити активних громадян, понизити соціальну напругу і попередити кременогенную обстановку, а також збільшити надходження валютної виручки до країни від "заробитчан". Передбачити додаткові соціальні послуги у вигляді закордонної перевіреної медичної страховки, навчанню топ 500 фраз іноземної мови, права "заробитчан" за кордоном і куди і як звернутися в непередбаченій ситуації і попередження попадання в сексуальне і трудове рабство, адже щорічно десятки тисяч наших громадян стають жертвами цих правопорушень! Знайти механізми і алгоритми наповнення держбюджету за допомогою цієї послуги не в грабежной манері по відношенню до претендента, адже працедавець готовий платити за якісний підбір кадрів! Прохання репост і допомога ініціатора!
Надсилаю для збереження думки мовою орігіналу, якою не хочуть публікувати петиціі:
На сегодняшний момент существует программа в центре занятости, которая предполагает выплату всей суммы пособия по безработице сразу за все месяцы для открытия предпринимательской деятельности. Однако согласно статистике не каждый человек способен быть и хочет заниматься предпринимательской деятельностью. Требуем на базе данной программы добавить дополнительную опцию для оформления документов, визы и уплаты взноса для поездки на работу за границу. Хотя мировая практика показывает, что работодатель обычно платит кадровым агенствам за подбор персонала, но на практике со соискателей берут 200-300 евро до прездки и такую же сумму с первой зарплаты. Таким образом роль государства и центров занятости должны быть направлены на помощь легальной проверенной работы за границей, возможного возмещения с заработной платы соискателей средств, которые были необходимы на оформление документов, виз и проезда, если сумма пособия меньше необходимой. Данное нововведение поможет защитить активных граждан, снизить социальное напряжение и предупредить кременогенную обстановку, а также увеличить поступление валютной выручки в страну от "заробитчан". Предусмотреть дополнительные социальные услуги в виде заграничной проверенной медицинской страховки, обучению топ 500 фраз иностранного языка, права "заробитчан" за границей и куда и как обратиться в непредвиденной ситуации и предупреждение попадание в сексуальное и трудовое рабство, ведь ежегодно десятки тысяч наших граждан становятся жертвами данных правонарушений!
Найти механизмы и алгоритмы наполнения госбюджета при помощи данной услуги не в грабежной манере по отношению к соискателю, ведь работодатель готов платить за качественный подбор кадров!
Просьба репост и помощь инициатора!
ПІДТРИМАЙТЕ ІНІЦИАТОРА
Ощадбанк 6706 3500 0682 1527 гривна
Тоненьков Дмитрий Валерьевич
Долучайтесь ФБ ГРУППА АКТИВНЫЙ ПАТРИОТ!
ЮТУБ канал АКТИВНЫЙ ПАТРИОТ ПЕТИЦИИ
https://youtu.be/fa1oXbJdtcY
ТИКТОК и Instagram @aktivniypatriot

Петиція №

Дата створення:

Автор: Тоненьков Дмитрий Валерьевич

Станом на 19 вересня петицію підписали 2 особи з 25000 необхідних.

Показати