#Инклюзия #ПДД #БЕЗПЕКА #СМЕРТНІСТЬ І #ТРАВМАТИЗМ НА ДОРОГАХ!

ІНШІ

#Инклюзия #ПДД #БЕЗПЕКА #СМЕРТНІСТЬ І #ТРАВМАТИЗМ НА ДОРОГАХ!
Користуючись основними правами громадянина, а також правом ПДД 4.16 б, вимагаємо розглянути, допрацювати і внести зміни у безпеку руху на дорогах шляхом усіеї повноти влади всіх гілок влади. Враховуючи, що правило заборони тривалої зупинки за 10 метрів від перехрестя було придумане не даремно і цілком обгрунтовано, але за часів дуже малої кількості машин, нині потрібне упразнить максимально можливість тимчасової парковки в межах 10м від перехрестя, оскільки цим правилом маніпулюють і зловживають, авто, що зупинилося, перешкоджає як водієві, так і пішоходові оцінити ситуацію! Наприклад навіть при зупинці перед зеброю упритул авто як повинні виглянути і ПЕРЕКОНАТИСЯ У безпеці МАЛОМОБІЛЬНІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ? ХОДИТИ З ДЗЕРКАЛОМ НА ПАЛИЦІ ЯК У ПРИКОРДОННИКІВ ДЛЯ ОГЛЯДУ АВТО ЩО Б ВИГЛЯНУТИ НА ДРУГУ СМУГУ? Пішохід зобов'язаний переконатися у безпеці при перетині дороги? Для мене безпека - це бетонний протитанковий їжак на дорозі і воїн з позивним Сталкер з РПГ кричить збоку "проходь, я прикроюватиму! " Як можна довіряти водіям, які навіть правилом маски носити нехтують, а тут купа правил, телефон в руці і педаль в підлогу! Місяць тому збили на смерть дітей в Дніпрі на переході, сходите поясните їм або їх батькам, що вони повинні переконатися, що дорослі адекватні, які навіть на роботі під страхом смерті і штрафом премії не носять окуляри, каски, страховку на висоті! Як біоформа не цінує своє життя може поважати, а тим більше любити інших? Я Хоч і НЕ СЕМІ П'ЯДЕЙ У ЧОЛІ, АЛЕ РОЗУМІЮ, ЩО ЦЕ ПРАВИЛО АБСТРАКТНЕ І ВИМАГАЄ ПОЛІПШЕННЯ. НА МІЙ ПОГЛЯД МІНІМУМ ЗА 10 МЕТРІВ ДО ПЕРЕХОДУ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ЛІНІЮ РОЗМІТКИ І ПРИ ЗУПИНЦІ АВТО В ПЕРШОМУ РЯДУ ПЕРШИМ АВТОМОБІЛЕМ, У ДРУГОГО АВТО В ДРУГОМУ РЯДУ БУДЕ ХОЧ ДЕЯКИЙ ЧАС ПОЧАТИ ГАЛЬМУВАННЯ І МОЖЛИВІСТЬ ЯК ПІШОХОДОВІ Так і ВОДІЄВІ ТРИМАТИ ОДИН ОДНОГО В ПОЛІ ЗОРУ НЕ ЗАКРИТИМ СУСІДНІМ АВТО, А ТАКОЖ МОЖЛИВІСТЬ "ПЕРЕКОНАТИСЯ", ЩО ВОДІЙ СТОЇТЬ В 10 МЕТРАХ МОЖЛИВО НЕ ЗАДАВИТЬ , Оскільки НЕ УСІ СКИДАЮТЬ ШВИДКІСТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ, А ТИМ БІЛЬШЕ НЕ ЗУПИНЯЮТЬСЯ. СЮДИ ВІДНЕСУ ТЕ, ЩО В АВТО, що РУХАЄТЬСЯ, ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ, ЩО СУСІДНЄ АВТО ЗУПИНИЛОСЯ УПРИТУЛ ДО ПЕРЕХОДУ ДЛЯ ПРОПУСКУ ПІШОХОДА, А НЕ ДЛЯ ПОВОРОТУ БЕЗ ПОВОРОТНИКА! І ЩЕ ІНІЦІАТИВА ВІШАТИ НА ТРАВМАТИЧНЫХ ПЕРЕХОДАХ ЗІ ЗНАКОМ ПЕРЕХОДУ ЗНАК СТОП ОСКІЛЬКИ, ПОСТАВИТИ СВІТЛОФОР ДОВГО І ДОРОГО, А ДАЛІ ВИРІШУВАТИ СТАВИТИ СВІТЛОФОР, ЛЕЖАЧИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ИЛИ БЕТОННІ БЛОКИ ЯК НА БЛОКПОСТУ! ПРИЗНАЧИТИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЦІ ЗАХОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНУ І АДМІНІСТРАТИВНУ!!!
2) Доповнити параграф 4 пункт 4 ПДД словами: при перерахуванні светоотражающих "КАТАФОТ", а також доповнити "АБО СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИМИ ПРИЛАДАМИ В ЛИЦЬОВУ СТОРОНУ МОЖЛИВОГО РУХУ ТРАНСПОРТУ(ЛІХТАРИКАМИ, ЕКРАНОМ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ, ВЗУТТЯМ З ПІДСВІЧУВАННЯМ І Т. Д) " 3) Виділити кошти для забезпечення маломобільних груп населення КАТАФОТАМИ ДЛЯ КОЛЯСОК, СВЕТО СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ ПОВ'ЯЗКАМИ НА РУКАВИ НА РЕЗИНОЧКЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА МИЛИЦЯХ І ХОДУНКАМИ (ЯК ПОВ' ЯЗКА ЧЕРГОВОГО, ЧИ СТРОПОЛЬЩІКА, АЛЕ БЕЗ ЗАВ'ЯЗОК, А НА РЕЗІНЦІ, ДЛЯ ЛЕГКОГО ТА ШВИДКОГО НАДЯГАННЯ) !!!
4) Законодавчо закріпити поняття безопастости дотримання норм охорони праці при держзакупівлях! Надавати МИЛИЦІ, ходунки і каляски вже відразу з катофотами або іншими свівловідбівними елементами, приладами. Ці групи навіть при усвідомленні необхідності таких свіловідбівних приладів для безпеки не можуть собі їх придбати і встановити фізично і материальноэкономично!
5) За невиконання цих ініціатив порушувати депутатськими запитами кримінальні справи за бездіяльність або халатність що спричинили загибель і увечия одного і більше особ.
ПІДТРИМАЙТЕ ТА МОТИВУЙТЕ ІНІЦИАТОРА
Ощадбанк 6706 3500 0682 1527
Тоненьков Дмитро Валерійович
Долучайтесь ФБ ГРУППА АКТИВНЫЙ ПАТРИОТ!
ЮТУБ канал АКТИВНЫЙ ПАТРИОТ ПЕТИЦИИ
https://youtu.be/fa1oXbJdtcY
ТИКТОК и Instagram @aktivniypatriot

#Инклюзия #ПДД #БЕЗОПАСНОСТЬ #СМЕРТНОСТЬ И #ТРАВМАТИЗМ НА ДОРОГАХ!
Пользуясь основными правами гражданина, а также правом ПДД 4.16 б, требуем рассмотреть, доработать и внести изменения в безопасность на дорогах путем всех полноты ветвей власти.
Учитывая, что правило запрета длительной остановки за 10 метров от перекрестка было придумано не зря и вполне обоснованно, но во времена очень малого количества машин, в настоящее время необходимо упразнить максимально возможность временной парковки в пределах 10м от перекрестка, так как этим правилом манипулируют и злоупотребляют, остановившееся авто препятствует как водителю, так и пешеходу оценить ситуацию! Например даже при остановке перед зеброй впритык авто как должны выглянуть и УБЕДИТЬСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ? ХОДИТЬ С ЗЕРКАЛОМ НА ПАЛКЕ КАК У ПОГРАНИЧНИКОВ ДЛЯ ОСМОТРА АВТО ЧТО БЫ ВЫГЛЯНУТЬ НА ВТОРУЮ ПОЛОСУ?
Пешеход обязан убедиться в безопасности при пересечении дороги? Для меня безопасность - это бетонный противотанковый ёж на дороге и воин с позывным Сталкер с РПГ кричит сбоку "проходи, я прикрою! " Как можно доверять водителям, которые даже правилом маски носить пренебрегают, а тут куча правил, телефон в ухе и педаль в пол! Месяц назад сбили насмерть детей в Днепре на переходе, сходите объясните им или их родителям, что они должны убедиться, что взрослые адекватные, которые даже на работе под страхом смерти и лишения премии не носят очки, каски, страховку на высоте! Как биоформа не ценящая свою жизнь может уважать, а тем более любить других?
Я ХОТЬ И НЕ СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ, НО ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ПРАВИЛО АБСТРАКТНОЕ И ТРЕБУЕТ УЛУЧШЕНИЯ. НА МОЙ ВЗГЛЯД МИНИМУМ ЗА 10 МЕТРОВ ДО ПЕРЕХОДА НАДО ПРОВЕСТИ ЧЕРТУ РАЗМЕТКИ И ПРИ ОСТАНОВКЕ АВТО В ПЕРВОМ РЯДУ ПЕРВЫМ АВТОМОБИЛЕМ, У ВТОРОГО АВТО ВО ВТОРОМ РЯДУ БУДЕТ ХОТЬ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ НАЧАТЬ ТОРМОЖЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ КАК ПЕШЕХОДУ ТАК И ВОДИТЕЛЮ ДЕРЖАТЬ ДРУГ ДРУГА В ПОЛЕ ВИДИМИСТИ НЕ ЗАКРЫТЫМ СОСЕДНИМ АВТО, А ТАК ЖЕ ВОЖМОЖНОСТЬ "УБЕДИТЬСЯ", ЧТО ВОДИТЕЛЬ СТОЯЩИЙ В 10 МЕТРАХ ВОЗМОЖНО НЕ ЗАДАВИТ, ТАК КАК НЕ ВСЕ СБРАСЫВАЮТ СКОРОСТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ. СЮДА ОТНЕСУ ТО, ЧТО В ДВИЖУЩЕМСЯ АВТО ТРУДНО ПОНЯТЬ, ЧТО СОСЕДНЕЕ АВТО ОСТАНОВИЛОСЬ ВПРИТЫК К ПЕРЕХОДУ ДЛЯ ПРОПУСКА ПЕШЕХОДА, А НЕ ДЛЯ ПОВОРОТА БЕЗ ПОВОРОТНИКА! И ЕЩЕ ИНИЦИАТИВА ВЕШАТЬ НА ТРАВМАТИЧНЫХ ПЕРЕХОДАХ СО ЗНАКОМ ПЕРЕХОДА ЗНАК СТОП ТАК КАК ПОСТАВИТЬ СВЕТОФОР ДОЛГО И ДОРОГО, А ДАЛЬШЕ РЕШАТЬ СТАВИТЬ СВЕТОФОР, ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЛИ БЕТОННЫЕ БЛОКИ КАК НА БЛОКПОСТУ! НАЗНАЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНУЮ И АДМИНИСТРАТИВНУЮ!!!
2)Дополнить параграф 4 пункт 4 ПДД словами: при перечислении светоотражающих "КАТАФОТ", а также дополнить "ЛИБО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИМИ ПРИБОРАМИ В ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ВОЗМОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА (ФОНАРИКАМИ, ЭКРАНОМ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, ОБУВЬЮ С ПОДСВЕТКОЙ И Т. Д)"
3)Выделить средства для обеспечения маломобильных групп населения КАТАФОТАМИ ДЛЯ КОЛЯСОК, СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ ПОВЯЗКАМИ НА РУКАВА НА РЕЗИНОЧКЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НА КОСТЫЛЯХ И ХОДУНКАМИ!!!
4) Законодательно закрепить понятие безопастости соблюдения норм охраны труда при госзакупках! Предоставлять костыли, ходунки и каляски уже сразу с катафотами или другими светоотражающими элементами, приборами. Данные группы даже при осознании необходимости таких светоотражающих приборов для безопасности не могут себе их приобрести и установить физически и материальноэкономически!
5)За невыполнение данных инициатив возбуждать депутатскими запросами уголовные дела за бездействие или халатность повлекшие гибель и увечия одного и более человек.
ПІДТРИМАЙТЕ ІНІЦИАТОРА
Ощадбанк 6706 3500 0682 1527
Тоненьков Дмитрий Валерьевич
Долучайтесь ФБ ГРУППА АКТИВНЫЙ ПАТРИОТ!
ЮТУБ канал АКТИВНЫЙ ПАТРИОТ ПЕТИЦИИ
https://youtu.be/fa1oXbJdtcY
ТИКТОК и Instagram @aktivniypatriot

Петиція №

Дата створення:

Автор: Тоненьков Дмитрий Валерьевич

Станом на 19 вересня петицію підписали 1 особа з 25000 необхідних.

Показати