Декларація Волевиявлення Народу України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАПОБІГАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Ми – Народ України, з національністю - українці. Ми є живонародженими на землі наших предків в Республіці Україна люди з душею, суверени, від Творця наділені правами та свободами суверенів: вільною волею, розумом, совістю, гідністю, честю, справедливістю, відповідальністю, між нами та Творцем немає посередників. Ми є засновники та бенефіціари, живонароджені на землі в людському тілі із плоті, кісток та крові, живі душі, реально існуючі, живі, свідомі та дієздатні люди з повними правами та свободами, власники, суб’єкти влади, громадяни з національністю українці, пряма безпосередня влада в Республіці Україна.
Ми є народ України!
Ми є власниками землі, майна, ресурсів та надр в Республіці Україна!
Ми є джерелом влади та права!
Ми є прямою безпосередньою владою в Республіці Україна!
Ми діємо за власною волею, свідомо, відповідально, гідно та чесно!
Ми бажаємо знати тільки правду, правду й нічого крім правди!

Згідно з Природнім правом, кожна людина є власник землі, майна, ресурсів та надр нашого Світу (Землі), кожна людина від народження має право на свою частку забезпечення необхідними ресурсами та золотом, яке єдине є грошовим забезпеченням для зручності обміну та накопичення статку.

Кожна людина має право вільного користування усіма ресурсами та надрами та може вільно використовувати для задоволення своїх потреб комунальні господарства усіх типів власності.

Усі люди, як жителі країни, є єдиний народ та є засновниками і бенефіціарами держави та уряду, які утворені народом з метою максимально ефективного забезпечення кожній людині безпечного, комфортного та прибуткового життя в цьому Світі (Землі) завдяки розумному керуванню загальнонародними ресурсами та надрами в країні.

Ми є суб’єктом влади й для захисту наших прав та свобод завжди застосовується Процесуальне право.

Ми ніколи, нікому та нічому свідомо, у гарній пам’яті та добровільно не віддавали у власність ані себе, ані своєї душі, ані свого тіла та розуму, ані своєї землі, майна, ресурсів, надр, цінностей, грошей, засобів сплати чи фінансових рахунків.

Ми відкликаємо назад до себе від будь-кого та будь-чого, у своє повне володіння та під свою повну та абсолютну владу, усі права власності над собою та на свої: душу, тіло, розум, землю, майно, ресурси, надра, цінності, гроші, засоби сплати та фінансові рахунки.

За першодією, ми оскаржуємо та скасовуємо будь-які можливі подібного значення домовленості, які були отримані через оману, недомовки, хитрощі та не роз’яснення індивідуально-правового акту, нормативно-правового акту чи будь-яких умов договору, або отримані через насилля, залякування, примушення чи у будь-який спосіб без нашого відома та без нашої свідомої та добровільної згоди.

Ми не є фізичними чи юридичними особами, усі індивідуально-правові та нормативно-правові акти для фізичних та юридичних осіб не стосуються нас та не мають ніякої правової та юридичної чинності для нас. Ми є засновниками та бенефіціарами усіх своїх власних персон, через яких ми діємо, як принципал діє через своїх агентів, ми використовуємо усі свої персони виключно для зручності та отримання прибутку.

Конституцією України статтею 5 визначено, що Україна є Республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Республіці Україна належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Народу України. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Таким чином, народ є виключним власником усієї землі та природних ресурсів в межах території України.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Конституцією України визначені такі суб’єкти права народної (в усьому світі це спільна публічна власність) власності: громадяни України, як власники майна територіальних громад і держави Україна (Преамбула, ст.13,14,142,143 КУ), територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах з районним поділом (ст.142,143 КУ), Народ України, як держава Україна (VI розділ Декларації про державний суверенітет України, Акту проголошення незалежності України, Преамбули, ст.2,3,5,13,14 КУ).

Конституцією (Основним Законом) Української Радянської Соціалістичної Республіки (Із змінами, внесеними згідно із Законом УРСР №1486-IX ( 1486-09 ) від 19.11.76, ВВР, 1976, № 48, ст. 448 ) статтею 6 визначено: Земля, її надра, води, ліси, заводи, фабрики, шахти, рудники, залізничний, водний і повітряний транспорт, банки, засоби зв'язку, організовані державою великі сільськогосподарські підприємства, а також комунальні підприємства і основний житловий фонд у містах і промислових пунктах є державною власністю, тобто всенародним добром.

Народ України не надавав права високопосадовцям змінювати Конституційний лад в Україні!!!
Народ України не уповноважував жодну з гілок влади руйнувати зміст та спрямованість діяльності держави, нехтувати Конституцією України, ігнорувати Декларацію про державний суверенітет України!!!

Президент України і кожен з народних обранців та визначених ними осіб у Кабінет міністрів України присягався на вірність Україні, зобов’язувався усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Народу України.

Іменем Народу України
категорично забороняємо:
1. Керування на території Республіки Україна громадянам інших держав.
2. Передачу землі, надр, природніх ресурсів, які знаходяться в межах території України, громадянам інших держав.
3. Продаж землі, яка є національним багатством Народу України, іноземним громадянам. Ми ставимо заборону на продаж нашої батьківщини - наших українських земель!
4. Вивезення за межі території України та продаж, без відшкодування належної компенсації Народу України, надр та природніх ресурсів, які знаходяться в межах території України або використання їх не на благо Народу України.
5. Передавання території, на якій проживає Народ України, під юрисдикцію будь-якої держави (корпорації), без волевиявлення всього Народу України.
6. Отримання фінансування (кредитування) для України від інших держав (фондів) будь-ким з високопосадовців без погодження з Народом України.
7. Виплату боргів за зовнішніми позиками за рахунок Народу України.
8. Здійснення зовнішнього управління на території Республіки Україна.
9. Цілеспрямоване нав’язування культури, мови, релігії.
10. Будь-яке насилля, залякування або примушування.
11. Введення на території Республіки Україна будь-якої електронної валюти.
12. Введення обов'язкового щеплення дітей та дорослого населення!
13. Впровадження та розвиток на території України мережі 5G-інтернету.

Ми - Народ України, заявляємо про геноцид з боку можновладців, що виражається у зневажанні усіх прав та свобод, діях проти волі народу та створенні умов, що спрямовані на повне або часткове винищення Народу України.
Ніщо у даній Декларації волевиявлення живої людини з душею не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, уряду, групі осіб, окремим особам чи іншій людині права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на звуження, зменшення чи скасування прав та вольностей, викладених у цій Декларації та в інших міжнародних, регіональних та державних нормативно-правових актах стосовно прав та вольностей чоловіка та жінки, людини, народу та громадянина.
Ми заявляємо, що не приймаємо на себе фінансову, матеріальну чи моральну відповідальність за дії уряду.

Така Свята Воля Народу України!
Право тлумачення значення будь-якої частини тексту належить лише автору – Народу України.

Петиція №

Дата початку збору підписів:

До кінця збору підписів залишилось:

Автор: Кальченко Світлана Валеріївна

Станом на 3 жовтня петицію підписали 118 осіб з 25000 необхідних.

Показати