Скасувати реорганізацію Довженко-Центру ( за

КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ТУРИЗМ

17.08.2022 стало відомо, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, що де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією нашого кіно.
Згідно з наказом Держкіно всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі “Науковий центр кінематографії України”, основним видом діяльності котрої за даними ЄДРПОУ є “вища освіта” і яка є правонаступницею “Наукового центру розвитку туризму”.
Зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Співробітників Центру має бути повідомлено про можливе звільнення.
Таким чином відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто “сплячій” установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.
У наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції Довженко-Центру, котрі є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України.
Ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало таке своє рішення.
Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи – величезний удар нашій культурній спадщині і по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність.
Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів.

Петиція №

Дата початку збору підписів:

Відповідь дана:

Автор: Мамона Єлизавета Ростиславівна

Петицію підписали 25219 осіб з 25000 необхідних.

Показати

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Відповідно до статті 40 Конституції України, статті 23.1 Закону України “Про звернення громадян” та Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 457, Кабінетом Міністрів розглянуто електронну петицію № 41/004804-22еп щодо скасування реорганізації державного підприємства “Національний центр імені Олександра Довженка”, розміщену 17 серпня 2022 р. на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади), яку підтримали понад 25 тис. громадян.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 січня 2022 р. № 91 цілісний майновий комплекс державного підприємства “Національний центр імені Олександра Довженка” (далі — Центр) передано із сфери управління МКІП до сфери управління Держкіно.
Законом України “Про кінематографію” визначено, що кіноматеріали мають зберігатися в окремій спеціалізованій установі — Державному фонді фільмів України, який є закладом культури, що провадить архівну та науково- дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації.
На сьогодні Держкіно як уповноваженим органом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері кінематографії, розроблено Положення про Державний фонд фільмів України та здійснюється систематизація вихідних матеріалів фільмів.
Державним фондом фільмів України має бути установа, що забезпечує облік і зберігання архівних комплектів вихідних матеріалів фільмів, фільмокопій фільмів, використання відомостей, що в них містяться, формування Національного архівного фонду і/або здійснення управління, науково-дослідної та інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства.
Центр не є архівною установою щодо забезпечення обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснення управління, науково-дослідної та інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства. Єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, установа, в якій зберігається майже 20 тис. найменувань українських кінофільмів.
Статутом Центру встановлено, що фільмофонд є державною власністю і переданий Центру на зберігання. Колекція фільмів та Інших кіноматеріалів фільмофонду не входить до складу майна, яке відображається у самостійному балансі Центру. Отже, Центр є лише зберігачем фільмофонду, а не самим фільмофондом та архівною установою, створеною для цього.
Центр є неприбутковим підприємством, який включено до переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1557. Згідно з Господарським кодексом України підприємство має за рахунок доходу, отриманого від провадження своєї господарської діяльності, покривати всі видатки, пов’язані з основною статутною діяльністю. Однак Центр здійснює свою статутну діяльність за рахунок дотації, отриманої від держави, а також доходів, отриманих від оренди приміщень. Разом з тим адміністративні та інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування в розділі витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи.
За інформацією Держкіно, під час використання основних фінансово- економічних показників для проведення аналізу оцінки ефективності управління діяльністю Центру простежується, що чистий дохід від основної його діяльності має незначну питому вагу у складі всіх доходів підприємства, а найвагомішу частину витрат становлять адміністративні та інші операційні витрати в розділі витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи.
Негативна динаміка всіх показників свідчить про нерентабельне використання активів, державного майна та сум державної підтримки, а також втрату фінансової стабільності. Операційні витрати, що здійснює Центр, не покриваються доходами від господарської діяльності, що призводить до збитків.
Для виходу з кризової ситуації прийнято рішення реорганізувати Центр шляхом виділу з утворенням окремої (самостійної) юридичної особи — державного підприємства “Українська анімаційна студія”, а також виділу та передачі повноважень щодо архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів, вихідних матеріалів фільму, створених повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, фільмокопій фільмів, створених в Україні за рахунок коштів юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, до державної установи “Науковий центр кінематографії України”.
На сьогодні в Україні існує обмежена кількість анімаційних студій (всі анімаційні студії виключно приватної форми власності). Державне підприємство “Українська кіностудія анімаційних фільмів”, яке було ліквідовано у 2019 році та увійшло до складу Центру, не забезпечило подальше використання переданого майна, оскільки Центр не провадить діяльність із створення анімаційних фільмів і не забезпечив створення в своїй структурі підрозділу з питань анімації. .
Державне підприємство “Українська анімаційна студія” буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків Центру.
Крім того, слід зазначити, що під час реорганізації будь-якої установи згідно з трудовим законодавством всім працівникам пропонується місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі. Ураховуючи, що в процесі реорганізації Центру функціонуватиме три юридичні особи, всі працівники зможуть за своїм фахом отримати місце роботи в одній із таких юридичних осіб.
Держкіно як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері кінематографії, забезпечує зберігання українського фільмофонду, здійснює його повну систематизацію, сприяє збереженню української культурної кіноспадщини.
Ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Держкіно доручено додатково опрацювати їх та про результати Вас поінформувати.
Додаток до рішення