ЗВІЛЬНІТЬ ЕМІЛЯ КУРБЕДІНОВА | FREE EMIL KURBEDINOV

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ, СУВЕРЕНІТЕТ, МІЖДЕРЖАВНІ І МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

ПЕТИЦІЯ ДО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, 27 СІЧНЯ 2017 РОКУ

ЗВІЛЬНІТЬ ЕМІЛЯ КУРБЕДІНОВА

26 січня 2017 року в Криму відомий адвокат Еміль Курбедінов, який захищає багатьох кримчан, переслідуваних владою РФ з політичних мотивів, був заарештований представниками “Центру з протидії екстремізму” МВС РФ за обвинуваченням в скоєнні адміністративного правопорушення через «розповсюдження екстремістських матеріалів» у 2013 році. Крім того, представники “Центру з протидії екстремізму” РФ провели незаконне дослідження приміщень, а по факту—обшуки, офісу та помешкання Курбедінова у межах вже кримінальної справи. Була порушена адвокатська таємниця — вилучені всі носії інформації. «Дослідження приміщень» проводилося задля «перевірки свідчень щодо причетності ряду осіб до скоєння злочинну» за ч.2 ст. 205.5 Кримінального Кодексу РФ згідно відповідної постанови суду. Тобто за тією самою статтею, за якою обвинувачуються його підзахисні (тероризм).

У зв’язку із усім вищезазначеним, ми нагадуємо Міністерству Закордонних Справ України, що згідно ст. 70 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року щодо захисту цивільного населення під час війни «Держава-окупант не може арештувати, переслідувати або засудити осіб, які захищаються Конвенцією, за дії або думки, здійснені або висловлені до окупації або у період тимчасового її припинення, за виключенням випадків порушень законів та звичаїв війни.»

Водночас, Міжнародний кримінальний суд у своєму звіті від 14 листопада 2016 року визнав, що «ситуація на території Криму й Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною й Російською Федерацією», який «почався не пізніше 26 лютого» 2014 року, та що «Право міжнародних збройних конфліктів застосовне й після 18 березня 2014 року тією мірою, в якій ситуація на території Криму й Севастополя буде рівнозначна тяглому стану окупації».

Таким чином, органи Російської Федерації, заарештувавши Еміля Курбедінова за нібито здійснені ним у 2013 році дії—тобто ДО окупації Криму—порушили ст. 70 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року щодо захисту цивільного населення під час війни.

У зв’язку із чим,

ВИМАГАЄМО ВІД МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
направити дипломатичну ноту до відповідних органів Російської Федерації про порушення ст. 70 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року щодо захисту цивільного населення під час війни із вимогою негайного та безумовного звільнення адвоката Еміля Курбедінова.

PETITION TO THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE, 27 JANUARY 2017

FREE EMIL KURBEDINOV

On 26 January 2017, a well-known human rights lawyer defending victims of Russia's political persecution in Crimea, Emil Kurbedinov, was arrested by the representatives of ‘Centre for Combating Extremism' ('Centre E') of the Russian Ministry of Interior on charges of committing an administrative offence by "distributing extremist materials" in 2013. Furthermore, the 'Centre E' officers carried out unlawful examination of premises in a criminal proceeding, in fact, conducted searches of Mr Kurbedinov's office and house and violated lawyer-client privilege by seizing all the storage devices. The 'examination of premises' was performed in order to ‘check the evidence about the involvement of a number of persons in a criminal offence' under Article 205.5 §2 of the Criminal Code of the Russian Federation and in accordance with the relevant court order. By pure accident, the lawyer's clients are charged with terrorism under the same article.

For the above reasons, we remind the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine that according to Article 70 of the Geneva Convention of 12 August 1949 relative to the protection of civilian persons in time of war, "Protected persons shall not be arrested, prosecuted or convicted by the Occupying Power for acts committed or for opinions expressed before the occupation, or during a temporary interruption thereof, with the exception of breaches of the laws and customs of war."

Meanwhile, the International Criminal Court in their report of 14 November 2016 recognized that "the situation within the territory of Crimea and Sevastopol amounts to an international armed conflict between Ukraine and the Russian Federation" which "began at the latest on 26 February" 2014, and that "The law of international armed conflict would continue to apply after 18 March 2014 to the extent that the situation within the territory of Crimea and Sevastopol factually amounts to an on-going state of occupation".

Accordingly, when the Russian Federation authorities arrested Mr Emil Kurbedinov for the actions he allegedly performed in 2013—BEFORE the occupation of Crimea—they violated Article 70 of the Geneva Convention of 12 August 1949 relative to the protection of civilian persons in time of war.

For these reasons,

WE DEMAND THAT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE
send a diplomatic note to the relevant authorities of the Russian Federation concerning the violation of Article 70 of the Geneva Convention of 12 August 1949 relative to the protection of civilian persons in time of war demanding the immediate and unconditional release of the lawyer Emil Kurbedinov.

Петиція №

Дата створення:

Автор: Рева Михайло Юрійович

Станом на 18 квітня петицію підписали 99 осіб з 25000 необхідних.

Показати